RollBlog

Jsem student evangelické teologie, křesťan, pravdoláskař a člověk...

Archiv Listopad 2015

Advent, Příchod

Izajáš 9. kapitola 1-6 Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Rozmnožil jsi národ, rozhojnil jsi jeho radost; budou se před tebou radovat, jako se radují ve žních, tak jako jásají ti,…


Přemáhej zlo dobrem

Žít v našem světe je neuvěřitelně těžké. Strach, zloba, nenávist, fanatismus a násilí otřásá celou společností, ve všech zemích, v různých podobách. Vraždění stovek a tisíců lidí po celém světě v nás vzbuzuje další strach, podporuje nenávist a často…


Studium teologie

Toto je přepracovaný úvod k práci, kterou jsem psal podle Barthovy přednášky "Slovo Boží jak úloha teologie" Stojím na začátku druhého ročníku svého vysokoškolského studia. Studia, které by mělo určit běh mého následujícího života. Rozhodnutí o své…


J.A. Komenský - Touha po poznání

"Obrať se v sebe. A uvaž, odkud máš bystrost k bádání o těchto věcech? Uvaž, proč nemáš žádný mezník svých tužeb po vědění a konání? A za doklad Božského v sobě vylož si tuto skutečnosti - že mysl naše hledá klid, ale nenachází ho, protože stále…


Pluralita evangelické etiky

Smyslem křesťanství a církve nesmí být moralismus. Jako křesťané nemáme ostatním okázale ukazovat „jak správně žít“, nemáme je a ani sebe navzájem JENOM poučovat o morálních pravidlech. Jako křesťané máme žít svobodný život s jistotou Boží milosti a…


Otevřený dopis jednoho američana - reakce na křesťany odsuzující homosexuály

Dr. Laura Schlesingerová je rozhlasovou moderátorkou v USA a posluchačům, kteří ji zatelefonují do jejího pořadu, uděluje rady. Před nedávnem prohlásila, že se jako dbalá křesťanka nemůže za žádných okolností příznivé stavět k homosexualitě. Podle…


JAN PATOČKA:  NĚKOLIK POZNÁMEK O POJMU SVĚTOVÝCH DĚJIN (1935)

SHRNUTÍ Patočkova textu. Patočka ve své práci nejdříve upozorňuje na chyby a nedostatky tzv. ryzího intelektualismu, který se v teorii dějin snaží být za každou cenu objektivní (takto pracovat se snaží například pozitivisté). Absolutní objektivita…


Anthony de Mello - Zvykneš si...

„'Chtěl bych se stát učitelem Pravdy.' - 'Jsi připraven na to, že do svých pětačtyřiceti let budeš vystaven posměchu, zneuznání a hladovění?' 'Ano. Ale pověz mi: co se stane, až mi bude pětačtyřicet?' - 'Zvykneš si.'“ Anthony de Mello


Zhrošil som


Václav Havel, Jednou budem dál... 2009


« novější 1 2 starší »