RollBlog

Jsem student evangelické teologie, křesťan, pravdoláskař a člověk...

Starý zákon rozlišuje život s mnohem větším detailem nežli Dominik Duka

Deník referendum vydal mou krátkou reakci na výroky představitelů Hnutí pro život a Dominika Duky a zejména na kořeny jejich necitlivosti.Snad jediné starozákonní místo zabývající se možností potratu totiž jednoznačně rozlišuje mezi smrtí lidského…


Proč si nerozumíme? (Kázání o věži v Blábolyónu a naději v jednotě od Boha)

První čtení: Evangelium podle Jana 17, 13-23 (Ježíšova modlitba krátce před zatčením)"Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě na světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa…


Za týden jsou volby. Jaká je situace a co s tím?

Deník referendum vydal můj popis současného stavu politické situace v ČR. Za týden jsou volby. Pojďme v nich vykročit novým směrem. OLIGARCHIE ČECHIE: OD PORCOVÁNÍ REPUBLIKY K UNESENÉMU STÁTUChcete se v posledním týdnu ještě zapojit a pomoci…


Před týdnem byly Velikonoce, ale co teď?

Ale co teď? 1. Čtení:Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a…


Pokojný nový rok

Každoroční publikaci úvah "Na každý den" letos sestavila farářka Elen Plzáková s pomocí dalších evangelíků a například i řady mládežníků. Několik úvah jsem sepsal i já. Např. i tu na 31. prosince 2020. ___Hospodin bude chránit tvé vycházení i…


Nikdo není dokonalý

Každoroční publikaci úvah "Na každý den" letos sestavila farářka Elen Plzáková s pomocí dalších evangelíků a například i řady mládežníků. Deset úvah jsem sepsal i já. Např. i tu na 6. prosince 2020. "Ukvapeně jsem si říkal: Každý člověk je lhář."…


Videoprůvodce demokracií

S Milionem chvilek začínáme s takovým malým seriálem o demokracii. Budeme postupně vysvětlovat základní pojmy, na kterých stojí náš stát a témata, která hýbou naší společností. Točí Amálie Kovářová, kreslí Michael Vácha, animuje Jakub Šimandl. Píšu…


Boží spravedlnost není slepá ani povrchní

Každoroční publikaci úvah "Na každý den" letos sestavila farářka Elen Plzáková s pomocí dalších evangelíků a například i řady mládežníků. Deset úvah jsem sepsal i já. Např. tu na Trojiční neděli 7. 6. 2020 "Z přímého srdce ti vzdávám chválu, že se…


Nebudeme tu věčně

Každoroční publikaci úvah "Na každý den" letos sestavila farářka Elen Plzáková s pomocí dalších evangelíků a například i řady mládežníků. Deset úvah jsem sepsal i já. Např. tu na 22. května Žalm 73, verš 26 "Ač mé tělo i srdce chřadne, Bůh bude…


Velká prohra...?

Každoroční publikaci úvah "Na každý den" letos sestavila farářka Elen Plzáková s pomocí dalších evangelíků a například i řady mládežníků. Deset úvah jsem sepsal i já. Např. tu na dnešek - Velký pátek 10. dubna 2020: Velký Pátek 10. dubna Žalm 22, 2 …