Toto je přepracovaný úvod k práci, kterou jsem psal podle Barthovy přednášky "Slovo Boží jak úloha teologie"


Stojím na začátku druhého ročníku svého vysokoškolského studia. Studia, které by mělo určit běh mého následujícího života. Rozhodnutí o své budoucnosti mám již za sebou. Teď už je na mé vůli a píli, na mém odhodlání a rozumu, na mé zodpovědnosti i chuti – zkrátka na mně (samozřejmě také na Boží milosti)– zda toto rozhodnutí dodržím a uskutečním.

Zhruba před dvěma lety jsem si po všelijakých jiných nápadech uvědomil, že se chci stát farářem. To však znamená vystudovat teologii. Nyní vidím, že studovat teologii (a tím spíše evangelickou teologii) rozhodně neznamená jen „studovat farářování[1]“.

Co to tedy znamená studovat teologii a stát se teologem? Zabývat se náboženstvím[2]? Jistě, a vždycky mě zajímalo, ale tady jde přece o něco víc. Tak zabývat se Biblí, jejím vznikem, obsahem a členěním[3]? Historií křesťanského myšlení, nebo snad církve[4]? To všechno samozřejmě také a zabere to zřejmě většinu studia, ale tuším, doufám a věřím, že jde o něco ještě hlubšího.

Teologové, kteří zkoumají Bibli, teologové, kteří během dějin napsali celé stohy knih, teologové, o kterých se toho ještě tolik během svého studia dozvím, si nelibovali jen v historii a nezůstávali nezúčastněni s odstupem od předmětu svého záměru. Teologové se snažili a stále znovu snaží pojmout, popsat, řešit lidskou zkušenost se zjeveným Bohem - aktuálně s ohledem na tradici; tradičně s ohledem na aktuálnost – snaží se předat křesťanskou zvěst (evangelium) a plně poznat její podstatu. Řeší základní otázky lidského život. A řeší je proto, že se bytostně týkají jich samých. V tuto chvíli mi jde především o teologii systematickou, ale vede k tomu (nebo by mělo vést) celé teologické studium.

K víře jsem veden od dětství, ale až v posledních letech si uvědomuji akutnost lidských otázek po Smyslu, po Dobru, po Pravdě, po Bohu… Máme však jako teologové (a studenti teologie) a budoucí faráři právo tyto otázky zodpovídat? Je vůbec možné je zodpovědět?…

Během zápolení s těmito otázkami jsem se dostal k Barthově přednášce „Slovo Boží jako úkol teologie“, která se přesně na tuto otázku snaží odpovědět. - 

[1] K homiletice, liturgice, pastoraci, katechetice apod., tedy k praktickým stránkám farářské profese se dostanu v rámci praktické teologie.

[2] Objektivní pohled na světová náboženství mi bude poskytnut během studia religionistiky.

[3] Biblistice je během studia na ETF věnováno hodně prostoru, což je pro evangelickou tradici typické a je to dobře.

[4] Ani katedra církevních dějin nestojí stranou a historická teologie má na fakultě, a pro teologii obecně důležité místo.


Celá práce (není moc obsáhlá, spíše jde o představení Karla Bartha a shrnutí hlavních myšlenek přednášky) zde: ROLL - BARTH - úkol teologie.docx