RollBlog

Jsem student evangelické teologie, křesťan, pravdoláskař a člověk...

"Nevím, jak bych mluvil..."

Úvaha tak trochu podle Karla Bartha. Jeremjáš 1, 4-9 4 Stalo se ke mně slovo Hospodinovo: 5 „Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka.“ 6 Nato jsem…


Konec a nové stvoření - silvestrovské kázání 2014

Kazatel 1, 2-9:2 Pomíjivost, samá pomíjivost, řekl Kazatel, pomíjivost, samá pomíjivost, všechno pomíjí.3 Jaký užitek má člověk ze všeho svého pachtění, z toho, jak se pod sluncem pachtí? 4 Pokolení odchází, pokolení přichází, ale země stále trvá. 5…


Život v Kristu - silvestrovské kázání 2011

Je zajímavé se po několika letech ohlédnout, jak jsem myslel v 16 letech...závěr je takový docela rozvolněný, ale zřejmě cíleně. Koloským 2, 6-10 6 Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána.7 V něm zapusťte kořeny, na něm postavte…


« novější 1 2 3 starší »