RollBlog

Jsem student evangelické teologie, křesťan, pravdoláskař a člověk...

rubrika Zásadní myšlenky, citáty významných myslitelů a biblické verše

J.A. Komenský - Touha po poznání

"Obrať se v sebe. A uvaž, odkud máš bystrost k bádání o těchto věcech? Uvaž, proč nemáš žádný mezník svých tužeb po vědění a konání? A za doklad Božského v sobě vylož si tuto skutečnosti - že mysl naše hledá klid, ale nenachází ho, protože stále…


Anthony de Mello - Zvykneš si...

„'Chtěl bych se stát učitelem Pravdy.' - 'Jsi připraven na to, že do svých pětačtyřiceti let budeš vystaven posměchu, zneuznání a hladovění?' 'Ano. Ale pověz mi: co se stane, až mi bude pětačtyřicet?' - 'Zvykneš si.'“ Anthony de Mello


Václav Havel, Jednou budem dál... 2009


Největší přikázání

"Mistře, které přikázání v zákoně je největší?" On (Ježíš) mu řekl: "'Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: 'Miluj svého bližního jako sám sebe.'…