RollBlog

Jsem student evangelické teologie, křesťan, pravdoláskař a člověk...

Archiv Květen 2020

Nebudeme tu věčně

Každoroční publikaci úvah "Na každý den" letos sestavila farářka Elen Plzáková s pomocí dalších evangelíků a například i řady mládežníků. Deset úvah jsem sepsal i já. Např. tu na 22. května Žalm 73, verš 26 "Ač mé tělo i srdce chřadne, Bůh bude…