RollBlog

Jsem student evangelické teologie, křesťan, pravdoláskař a člověk...

Archiv Leden 2019

Kázání na den Zjevení Páně: Zjevení - čí, komu, jak a proč?

1. čtení: Evangelium podle Matouše 2, 1 - 121 Když se narodil Ježíš v Judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: 2 "Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a…