Každoroční publikaci úvah "Na každý den" letos sestavila farářka Elen Plzáková s pomocí dalších evangelíků a například i řady mládežníků. Deset úvah jsem sepsal i já. Např. tu na Trojiční neděli 7. 6. 2020 


"Z přímého srdce ti vzdávám chválu, že se smím učit tvým spravedlivým soudům." 
Žalm 119, 7

 

Spravedlnost je často zobrazována jako slepá žena se zavázanýma očima. V jedné ruce drží váhy, v druhé meč. Symbolika je zřejmá – spravedlnost je slepá, nepřihlíží proto k žádným zásluhám ani sympatiím. Je opravdově nestranná. Nerozhoduje se podle známostí, nýbrž jen podle činu, který soudí. Váhou zváží tíži prohřešku a uzná-li vinu, čeká případného zločince trest. Je to celkem srozumitelný obraz. Justice musí být nezávislá a naše lidská rozhodování musí být co nejvíce objektivní a nestranná. K tomu nám, věřím, pomáhá Boží moudrost. Uschopňuje nás k zodpovědnému rozhodování navzdory naší nedokonalosti a hříšnosti. Jenže Boží soud funguje zcela jistě jinak. Kristus není soudcem, který by nebral ohledy na člověka. 
„Člověk hledí na to, co jest před očima, ale Hospodin hledí k srdci.“ (1. Samuelova 16, 7; BKR) 

 

Člověk musí své povrchní ‚oční‘ soudy vyrovnávat nezaujatou slepou spravedlností, ale Hospodin není ani povrchní ani slepý. Bůh je láska a teprve láska vidí opravdově, vidí hlouběji. Hledí k srdci. A tomu bychom se měli začít učit ve svém každodenním rozhodování. Jistě musíme zachovat funkční a nezávislé soudnictví, ale my sami se smíme učit Božím spravedlivým soudům, kterou jsou bytostně spjaty s Boží láskou a milostí. Vždy je potřeba jasně označit zlé činy, ale nikdy nesmíme zavrhnout druhého člověka. A na úplném konci nás všechny sice čeká soud, při kterém bude označeno a odsouzeno všechno zlo v nás samých, což budí i strach. Ale soudit nás přece bude milující Otec, osvobozující Kristus a posilující Duch svatý. Tak neboj se, aniž se strachuj. 


Bože: Otče, Synu i Duchu svatý, 

chválím Tě pro Tvou neuvěřitelnou moudrost. Pomáhej nám pochopit, jak se Tvá spravedlnost kloubí s odpuštěním a uč nás své lásce, kterou poznáváme v samotné podstatě Tvé Trojjedinosti. 

Amen