Každoroční publikaci úvah "Na každý den" letos sestavila farářka Elen Plzáková s pomocí dalších evangelíků a například i řady mládežníků. Deset úvah jsem sepsal i já. Např. tu na dnešek 6. ledna 2020: 


Pondělí 6. ledna, Zjevení Páně 

Žalm 8, 7–9; 

"Svěřil jsi mu (člověku) vládu nad dílem svých rukou, všechno jsi mu položil pod nohy, všechen brav a skot i polní zvěř, nebeské ptactvo, mořské ryby i vše, co se brodí mořskými stezkami."
 

Dnes je svátek Zjevení Páně. 
Snad po celém světě se dnes v kostelích čte evangelijní text o mudrcích z východu, kteří se přišli poklonit narozenému Ježíši Kristu. Prázdniny většině školáků sice skončily již v minulém týdnu a po novém roce se už většina z nás vrhla do běžných pracovních a studijních životů, ale Vánoce tu ještě jsou! 

Dnešek je věnován obsahu Vánoc bez vnějšího tlaku, bez příjemného i nepříjemného balastu. Dnešek není o dárcích, ani o povedené večeři, ani o rodinné pohodě, ani o tajemném kouzelném večeru. Dnešek je o „Zjevení Páně“.

A my pokračujeme ve čtení osmého Žalmu. Kdo jen je člověk, že si ho člověk vyvolil? Kdo jen je člověk, že právě v lidském těle se zjevil nekonečný a neviditelný Bůh? Ba co víc. Tím, že se Hospodin stal člověkem a zjevil nám tak svou bezpodmínečnou lásku (lásku až za hrob) nás vyzývá: „Staňte se také opravdovými lidmi“! Jsme osvobozeni od strachu, celé stvoření je nám svěřeno a my jsme vysvobození a tím vysláni k péči o něj! 
„Všechno je vaše, (…), ať svět nebo život nebo smrt, přítomnost nebo budoucnost, všechno je vaše, vy však jste Kristovi a Kristus je Boží.“ (1. epištola Korintským 3, 21b-23). 
A to platí i po Vánocích. 

 

Hospodine, Pane náš, 
Díky za možnost si v uplynulých týdnech znovu připomenout tu úžasnou věc, že jsi nechtěl zůstat vzdáleným Bohem, ale stal jsi se jedním z nás. Prosíme Tě, dávej nám sílu nacházet v sobě lidskost, pomáhej nám ve chvílích radosti i smutku poznávat tvou lásku a dej nám sílu jít s tvou láskou do světa a pomoci v něm zjevovat tvé království. 
Amen


při psaní jsem vycházel ze svého kázání z ledna 2019: 
https://benjaminroll.signaly.cz/1901/kazani-na-den-zjeveni-pane-zjeveni-ci-komu-jak-a-proc