V září  2018 jsem obhájil bakalářskou práci s názvem Kdo tedy může být spasen? - Tři vstřícné přístupy k soteriologickému universalismu (Barth, Tillich, Rahner). 

Její (lehce upravený) text naleznete zde: Kdo tedy může být spasen.pdf

 

Berte ji prosím s rezervou jako "pouhou" bakalářku (navíc hodnocenou známkou C (= 2)) a zejména jako doporučení zmíněné literatury. 

 

Zde pak najdete i posudky apod.: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/102648

 

ANOTACE

Tato bakalářská práce s názvem „Kdo tedy může být spasen?“ se zabývá přístupem tří významných teologů 20. století k soteriologickému univerzalismu. V první kapitole představuje inkluzivní novozákonní pasáže a starocírkevní autory vstřícné k otázce spasení všech lidí. Hlavní část práce se věnuje dvěma evangelickým teologům, Karlu Barthovi a Paulu Tillichovi, a jednomu římskokatolickému teologovi Karlu Rahnerovi. Práce stručně uvádí do jejich životů a díla a následně se věnuje popisu těch jejich pojmů a myšlenek, které dosvědčují jejich otevřenost k otázce spásy nabídnuté daleko za hranice křesťanských církví. Na jejich příkladu chce autor ukázat oprávněnost tématu v současném křesťanském myšlení.